โล่รางวัล อาร์ทกลาส งานศิลป์บนชิ้นแก้ว
ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
โล่รางวัล / Trophy
dot
bulletโล่รางวัล : คริสตัล
bulletโล่อะคริลิค
bulletกระจกสลักลาย โล่ 108
dot
งานส่งออก
dot
bulletงานส่งออก
dot
เรืองน่าสนใจเกี่ยวกับ แก้ว และ อคริลิค
dot
bulletรูปภาพงานที่น่าสนใจ
bulletPHOTO GALLERY
bulletสลักลายกระจก WHY ?
bulletAcrylic
bulletA work of Class
bulletโล่ เวิล์ดคัพ
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletความภาคภูมิใจสูงสุด
bulletบ้านเรา/แผนที่
dot
LINKS
dot
bulletLinks to all pictures
ข้อแตกต่างระหว่าง คริสตัล กับ แก้ว article

The diferent between Glass and Crystalข้อแตกต่างระหว่างแก้วและคริสตัล
และกระบวนการผลิต

          แก้วที่ใสล้วนเป็นคริสตัลทั้งนั้น ความแตกต่างในด้านคุณภาพและราคาเกี่ยวเนื่องกับวิธีการผลิตและตกแต่ง
          ในการหลอมแก้วราคาถูก น้ำแก้วจะถูกหลอมในแม่พิมพ์ และจะทำให้ปรากฏรอยต่อเป็นเส้นสองด้านบริเวณที่แม่พิมพ์ประกบกัน ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการลบรอยต่อ แก้วหลอมประเภทนี้มักจะเป็นคลื่นซึ่งไม่สามารถลบได้ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ส่วนความใสของแก้วนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ผลิตแก้ว
         ออพทิคคริสตัล (Optic Crystal) ไม่มีสารตะกั่วและมีส่วนผสมของเหล็กน้อยมาก optic crystal ที่คุณภาพดีที่สุดจะใช้ในการทำเลนส์กล้อง กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ใสเหมือนน้ำแม้จะหนาเพียงใด ไว้ใช้ในการทำโล่รางวัล แม้ว่าแก้วชนิดนี้จะหนากว่า lead crystal แต่ก็ยังบางกว่าแก้วใส( กระจกใส )

               

 

            แก้ว กระจกใส ทำได้โดยเติมสารเหล็ก (iron) ลงในทรายที่ใช้ในการผลิตแก้ว ซึ่งจะปรากฏสีเขียวขึ้นเมื่อมองที่ขอบแก้ว และเมื่อยิ่งทำให้หนาขึ้นก็จะทวีความสวยยิ่งขึ้น

 

 

        แก้วชุดเครื่องดื่ม เป็นการผลิตแก้วเพื่อการใช้งานที่หนักที่สุด เพื่อให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ  การใช้อย่างไม่ระมัดระวังในทุกๆสภาพ

 


      แก้วที่คนนิยมชมชอบที่สุด คือ คริสตัลที่ได้จากการเป่าขึ้นมา น้ำแก้วที่ถูกหลอมแล้วจะถูกเป่าเป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการ แต่ในบางส่วนยังต้องใช้แม่พิมพ์ เช่นในส่วนของฐาน แก้วชนิดนี้จะไม่ปรากฏคลื่นและรอยต่อจากการหลอม เพราะว่าเป็นงานประดิษฐ์ด้วยมือ ขนาดที่ได้มาจึงหลากหลาย อาจไม่เท่ากันทั้งหมด


       การเจียรคริสตัลด้วยมือก็เป็นการตกแต่งแก้วอีกอย่างหนึ่ง เมื่อลงลายที่แก้วแล้ว ช่างแก้วก็จะเจียรไนแก้วตามลายจนได้ลายตามที่ต้องการ หากแก้วที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมมากกว่า 24 % ก็จะเรียกว่า Full lead crystal การเติมตะกั่วเข้าไปนี้จะทำให้แก้วมีความใสยิ่งขึ้นและช่วยทำให้แก้วคงความร้อนที่ใช้ในการเป่าแก้วนานขึ้น ทำให้เป่าแก้วได้ง่ายขึ้นกว่าแก้วอื่นที่ไม่มีตะกั่ว หากแก้วหนาขึ้นก็อาจทำให้เกิดฟองอากาศข้างในได้ แต่ในวงการไม่ถือว่าเป็นรอนตำหนิใดๆ ผลิตภัณฑ์แก้วคริสตัลที่สวยที่สุดทำจาก full lead crystal
       ในการทำโล่รางวัล ข้อความต่างๆจะนำไปใส่ในคริสตัลได้ 2 วิธี คือวิธีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ และอีกวิธีคือ deep etching นั่นก็คือการแกะสลักด้วยการพ่นทราย

        แก้วคริสตัลสี ทำได้โดยนำคริสตัลสีมาทับคริสตัลใส จากนั้นจึงตัดชั้นคริสตัลสีเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างทั้งสองชั้นเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามได้ กระบวนการผลิตคริสตัลสีคือการนำแร่ธาตุบางชนิดผสมลงไปในขณะที่คริสตัลยังหลอมอยู่  ตัวอย่างเช่น แก้วสี แดงสด หรือ สี แครนเบอร์รี่ จะต้องใส่ทองคำลงไป จึงจะได้สีนี้  จึงมีราคาสูงเป็นพิเศษ


     การสลักแก้วด้วยเลเซอร์ สร้างลวดลายจากการสะกิดผิวหน้าของคริสตัลด้วยความร้อน ความร้อนจากเครื่องเลเซอร์ทำให้เกิดรอยร้าวเล็กๆ เป็นสีฝ้า ไม่สามารถสลักคริสตัลลงไปลึก ซึ่งจะไม่เห็นลวดลายได้ชัดเท่าการสลักแบบ deep etching  การสลักด้วยเลเซอร์นี้มีค่าต้นทุนในการผลิตน้อยจึงทำให้ลดราคาของสินค้าได้ เหตุเช่นนี้จึงทำให้ลูกค้าที่มีกำลังซื้อน้อย สามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในระดับนี้ได้ (ในวงการถือว่าคุณภาพต่ำ)

 

     การสลัก deep etching (sand blasting) เป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานคนอย่างมาก หลังจากที่ได้แบบลวดลายแล้วก็จะผลิตหน้ากาก (mask) ลงในแก้วแต่ใบ การเปลี่ยนแปลงลายเพียงนิดเดียวก็ต้องทำหน้ากากอันใหม่ เพราะ deep etching เป็นกระบวนการสลักแก้วด้วยวิธีการพ่นทราย ซึ่งหน้ากากนี้จะป้องกันผิวแก้วจากการโดนทรายในบริเวณที่ไม่ต้องการสลัก จึงต้องใช้วัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่หน้ากากในการป้องผิวแก้ว


        ในการแกะสลักงานแต่ละชิ้นต้องใช้ช่างฝีมือพิเศษและอุปกรณ์ที่เหมาะสม และจะต้องใช้ระยะเวลาในการสลักที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้ลวดลายฝ้าที่คมชัดบนคริสตัล จากนั้นจึงแกะวัสดุที่หุ้มแก้วออก แล้วนำไปล้างน้ำธรรมดา จากนี้คริสตัลก็จะผ่านมือที่ใส่ถุงมือแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานจะไปถึงลูกค้าโดยไม่มีรอยนิ้วมือ
          งานรูปแบบพิเศษ ( custom made ) จะเป็นงานราคาสูง ค่าผลิตแม่พิมพ์เริ่มต้นที่หลายแสนบาท ขึ้นไป และต้องสั่งเป็นจำนวนมาก ส่วนงาน Hand Made สามารถผลิตในปริมาณน้อยๆได้ แต่ราคาข้อนข้างสูงและใช้เวลามาก


        งานคริสตัลเป็นงานที่มีค่ามาก จึงนิยมให้เป็นของขวัญในโอกาสที่สำคัญ เช่นงานแต่งงาน หากเป็นผู้รับโล่รางวัลคริสตัลนี้จะได้ความชื่นชมมากซึ่งจะเก็บไว้ชื่นชมอย่างหรูหรา

 

What's the difference between
GLASS and CRYSTAL
And how is it made?

All clear glass is crystal! The difference in quality (and price) has to do with how it is formed, finished and decorated.

Inexpensive glass is molded. Liquid glass is injected into steel molds. The least expensive product will show a line on two sides of the item where the two sections of mold come together. Molded product may also be finished by removing and polishing the seam left by the mold joint. Molded glass will usually contain "flow" marks in the glass that are characterized by a "wavy" appearance that cannot be removed in the finishing process. Clarity may also vary considerably depending on the ingredients used to produce the glass.

Optic Crystal is lead free with very low iron content. The finest quality of optic crystal is used in the lens of cameras, microscopes, etc. and produces a "water clear" product even in the very thick items used in Awards & Recognition. Although harder than lead crystal, it is not as hard as Jade/Emerald glass.

Jade/Emerald glass is produced by adding iron to the basic sand used in producing glass. The green color is quite pronounced when viewed through the edge of the glass and is further enhanced as the thickness of the piece increases.

Drinkware is subjected to some of the harshest treatment of all glass and is produced to withstand temperature changes and rough handling.

The most desirable crystal is formed by glass blowers. Molten glass is blown into desired shapes but may require the blower to use metal forms to help produce some parts of the product such as the bases of stem ware. Hand blown crystal will not show any seams and generally will not have the flow marks of molded glass.

As with any hand made product, there may be some variation in size from piece to piece.

Crystal that is hand cut goes through an additional manual process to apply the decorative design. A pattern is applied to the product and the cutter then grinds the pattern into the glass manipulating the piece against the grinding device until the entire pattern is produced.

Glass that has lead added to it is called "full lead" crystal if the lead content is at least 24%. Adding lead to the glass improves the clarity of the glass and assists the blower by helping to keep the glass temperature in the working temperature range for a longer period of time than is the case with glass without lead. Full lead crystal is used in the most beautiful crystal pieces in the world. Thicker pieces may show small bubbles that are not considered to be flaws.

For use in Awards and Recognition, a message must be applied to the crystal stating the nature of the award and often with the recipient's individual name applied to the product as well. The two most common ways of doing this is with laser engraving and "deep etch" engraving.

Color Cut Crystal is produced by applying thin layers of colored crystal to a clear crystal base. Skilled glass cutters cut through the colored layer to create magnificent contrasts. Colored crystal is produced by adding various minerals to the molten glass. The red or cranberry color, for example, requires real gold, which generally requires it to sell at a premium price.

Laser engraving produces an image that is barely anything more than a surface "scratch" on the crystal. The heat generated by the laser prevents cutting the image deeply into the glass so the etched image does not have the high contrast "whitening" that occurs with the deep etch technique. Laser engraving costs less to produce and the reduced cost may help some buyers accept the lower quality image.

Deep etch engraving is a labor-intensive process. After art is created for the image to be reproduced, a "mask" is made for each piece that is to be engraved with the same image. Even the most minor change in the image requires a new piece of art and a new mask. Because deep etch engraving is a sand blasting process, the mask is made to protect the piece from contact with the abrasive everywhere except where the image is to be engraved.

The mask is made in a photosensitive process similar to making a silk screen. After "washing," a separate mask is hand applied to each piece to be engraved along with additional material that helps protect more of the product from the engraving abrasive.

Each piece is then engraved by a skilled technician using the proper abrasive required for the specific image, applied for just the right amount of time to produce a sharp "white" image on the crystal.

The mask and protective material is then stripped from each piece and the cleaning process is finished by a trip through a commercial dishwasher. From here on, the crystal is handled by "gloved" hands through the packing process to assure that it reaches its destination without fingerprints!

Custom product is possible only at great expense. Custom molded product requires molds in the $30,000 and up price range and require quantities of 50,000 pieces or more. Hand made product can be made in smaller quantities but still involves a significant investment in both money and time.

Crystal enjoys a very high perceived value. Since it is commonly used for gift giving on very special occasions, such as weddings, fine crystal is appreciated when it is presented as an award and generally is kept in a place of special honor
 
Crystals

ถวายงาน article
บ้านเรา article
เส้นทาง article
รายงานพิเศษ โดย เสาวลักษณ์ สุขสมัย article
10 ช่างยอดฮิต โดยลุงพร article
CRYSTAL TROPHY C452
CRYSTAL TROPHY C451
CRYSTAL TROPHY C450
CRYSTAL TROPHY C449
CRYSTAL TROPHY C448
CRYSTAL TROPHY C446
CRYSTAL TROPHY C446
CRYSTAL TROPHY C444
CRYSTAL TROPHY C443
CRYSTAL TROPHY C442
CRYSTAL TROPHY C439
CRYSTAL TROPHY C437
CRYSTAL TROPHY C436
CRYSTAL TROPHY C434
CRYSTAL TROPHY C432
CRYSTAL C431
CRYSTAL 430
CRYSTAL TROPHY 429
CRYSTAL TROPHY 428
CRYSTAL C427
CRYSTAL C426
CRYSTAL C425
CRYSTAL C424
CRYSTAL C423
CRYSTAL C421
CRYSTAL C420
CRYTAL C419
CRYTAL C418
CRYSTAL C 417
CRYSTAL C 416
CRYSTAL C 415
CRYSTAL C 414
CRYSTAL C 413
CRYSTAL C 412
CRYSTAL C 411
CRYSTAL C 410
CRYSTAL C 409
c 405 article
C 404
Headline
C 403
C 402
C 401
C 400
C 398
C 396
C 395
C 394
flowr2
flower
Crystal C 393
Crystal C 392
Crystal C 391
Crystal C 390
Crystal C 389
Crystal C 388
Crystal C 387
Crystal C 386
Crystal C 385
Crystal C 384
Crystal C 383
Crystal C 382
Crystal C 381
Crystal C 380
C 379
C 378
C 377
C 376
C 375
C 374
C 373
C 372
C 371
C 370
C 369
C 368
C 367
WOOD PLAQUE
C 366
C 365
C 362
C 361
C 360
C364
C 363
C 359
C 358
C 357
FREE SCREEN SAVERS SET 3 Plumeria2
Boxes
THE PALACE SET
SCREEN SAVER SET 1
FREE SCREEN SAVERS SET 2 Plumeria
WOOD PLAQUES